Aanbesteden

Aankopen met sociale impact

Wil je met jouw aankopen niet alleen ecologische en circulaire doelstellingen realiseren maar ook sociale doelstellingen? Dat kan!

Er zijn heel wat mogelijkheden om jouw aankoop als hefboom in te zetten om sociale impact te creëren. Eén van die mogelijkheden is samenwerken met de sociale economie.

Sociale-economieondernemingen focussen in eerste instantie op werk op maat voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze werknemers voldoende werk te kunnen aanbieden, hebben ze zelf voldoende activiteiten en opdrachten nodig.

Om af te wegen of een samenwerking mogelijk is, moet je uiteraard zicht hebben op het regionaal speelveld van de sociale economie. Op deze website vind je alvast het volledige aanbod van de sociale economie in de Brugse regio.

Aan de slag!

Ga eerst na of jouw opdracht geschikt is om voor te behouden voor de sociale economie (voorbehouden toegang bij plaatsing van de opdracht). Je dient hierbij niet alleen rekening te houden met de diensten die de sociale economie aanbiedt, maar ook met de aard van de opdracht, de duur van de opdracht, de nabijheid van sociale-economie-ondernemingen en zeker ook de totale kostprijs van de opdracht.

Is de opdracht reserveren toch niet de juiste manier, overweeg dan zeker één van deze sociale criteria die ook het verschil kunnen maken:

  • Deel grotere opdrachten op in percelen zodat de sociale economie voor een bepaald onderdeel van de opdracht kan intekenen.
  • Stimuleer reguliere aannemers of leveranciers om tijdens de uitvoering met een sociale-economieonderneming samen te werken (bijzondere uitvoeringsvoorwaarde).
  • Stimuleer reguliere aannemers of leveranciers om tijdens de uitvoering kwetsbare werkzoekenden een stage of werkervaring te laten doen (bijzondere uitvoeringsvoorwaarde).
  • Bij raamcontracten kan je de uitvoering door de sociale economie meenemen in het onderwerp van de opdracht.

Heb je een bepaalde opdracht in gedachten maar staat deze dienstverlening niet in het overzicht van de Brugse regio? Aarzel dan niet om toch met een aantal ondernemingen contact op te nemen. Ook met zeer specifieke vragen kan je bij hen aankloppen. Creativiteit en flexibiliteit zijn immers sterke punten van de sociale economie. Sociale-economieondernemingen zoeken ook steeds naar nieuwe diensten en producten die extra tewerkstelling voor hun medewerkers bieden.

Alle lokale besturen hebben zich geëngageerd om vanaf 2021 duurzaam aankopen nog hoger op de agenda te zetten.

Regionaal kader duurzaam aankopen

Regionaal kader duurzaam aankopen

Eind 2020 keurden de 10 lokale besturen uit de Brugse regio een regionaal kader rond duurzaam aankopen goed. 

Dit kader steunt op 7 regionale duurzame ambities gelinkt aan 3 types duurzaam aankopen:

Klimaatefficiënt aankopen:

1. We bouwen een klimaatneutrale en -bestendige regio uit
2. We maken de transitie naar een CO2-efficiënte mobiliteit en logistiek
3. We reduceren CO2 door het aankopen van energie-efficiënte oplossingen

Sociaal aankopen:

4. We streven naar meer samenwerking met sociale leveranciers
5. We stimuleren lokale, faire en sociaal verantwoorde ketens

Circulair aankopen:

6. We gebruiken minder nieuwe materialen
7. We verlengen de levensduur van producten en gebouwen

De ambities werden verder vertaald in 26 aankoopdoelstellingen. In functie van de realisatie van deze aankoopdoelstellingen werden prioritaire productgroepen (de scope) en streefwaarden geformuleerd. Ook de Sustainable Development Goals of SDG's, waaraan wordt bijgedragen, werden in kaart gebracht.

Alle lokale besturen hebben zich geëngageerd om binnen hun eigen organisatie een lokale vertaalslag van deze ambities en aankoopdoelstellingen te maken en vanaf 2021 duurzaam aankopen nog hoger op de agenda te zetten.

Donwload hier het volledige regionaal kader duurzaam aankopen.

Bekijk hier het promofilmpje van het regionaal kader duurzaam aankopen.