FAQ

Veel gestelde vragen

Ontdek hier ons meest gestelde vragen. 
Niet gevonden wat je zocht? Stel dan uw vraag
via onze conctactpagina.

Wat is een maatwerkbedrijf?

Maatwerkbedrijven zijn ondernemingen die hun kerntaak leggen bij de inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en economische activiteiten ontwikkelen om deze doelstelling te realiseren. We kennen hen ook als de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen.

Wat is een maatwerkafdeling?

Ondernemingen die hun economische activiteit als kerntaak hebben, maar wel bereid zijn om mee te werken aan een socialere economie, kunnen een maatwerkafdeling oprichten. Binnen dergelijke afdeling kan een klassieke onderneming voor een beperkte groep mensen een kwaliteitsvolle inschakeling realiseren.

Voorwaarden:

  • minimum 5  VTE doelgroepwerknemers op jaarbasis tewerkstellen;
  • geen beperkingen qua rechtsvorm
  • en een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering hebben (duurzaamheidsverslag en  3-jaarlijkse zelfevaluatie).
Wat is lokale diensteneconomie?

Het uitgangspunt van de lokale diensteneconomie is tweeledig.

  • Enerzijds wordt in opdracht van een overheid een aanvullend dienstenaanbod uitgebouwd dat rechtstreeks inspeelt op lokale, maatschappelijke behoeften.
  • Anderzijds worden kansen en mogelijkheden tot bijkomende tewerkstelling gerealiseerd voor wie moeilijk zijn weg vindt naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Ondernemingen in de lokale diensteneconomie:

  • stellen minimaal 5 VTE doelgroep werknemers op jaarbasis te werk
  • zijn een vzw, een lokaal bestuur, een vso of een IGS met rechtspersoonlijkheid
  • hanteren een transparante en kwaliteitsvolle bedrijfsvoering
  • baten lokale diensten uit
Wat is arbeidszorg?

Arbeidszorg is een vorm van onbetaalde  arbeid voor mensen die omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen niet meer of nog niet terecht kunnen in het betaalde arbeidscircuit (dus ook (nog) niet in de sociale economie).

Binnen arbeidszorg worden in de mate van het mogelijke stappen gezet naar betaald werk, al dan niet met ondersteuning. Arbeidszorgmedewerkers voeren zinvolle arbeidstaken uit, zoals verpakken, groenonderhoud, kruiden kweken, … en worden zo versterkt in hun competenties en talenten. Arbeidszorg biedt hen  structuur, geeft de mogelijkheid tot zelfontplooiing en verruimt de sociale contacten van een kwetsbare groep binnen onze samenleving.

Is samenwerken met de sociale economie duurder of goedkoper?

Neen. Maatwerkbedrijven en arbeidszorgprojecten werken aan marktconforme prijzen en zijn dus niet goedkoper dan klassieke bedrijven. Het kan wel zijn dan het uurtarief goedkopers is, omdat de medewerkers niet altijd hetzelfde rendement heeft als een medewerker zonder een bepaalde problematiek. Hij/zij zal er dan wellicht wat langer over doen om dezelfde kwaliteit te behalen. Op de factuur zal het bedrag dan weinig verschillen met het bedrag dat een klassieke aannemer zou aanrekenen. 

Wie kan beroep doen op de sociale economie?

Dit verschilt naargelang de ondernemingsvorm (maatwerkbedrijven, initiatieven lokale diensteneconomie of arbeidszorgprojecten). Maatwerkbedrijven kunnen zowel opdrachten uitvoeren voor andere bedrijven, voor overheden, voor organisaties/vzw's en in sommige gevallen ook voor particulieren. Enkel lokale besturen kunnen een opdracht geven aan initiatieven lokale diensteneconomie. Dit komt omdat deze ondernemingen nu net moeten inspelen op specifieke maatschappelijke of lokale noden. Arbeidszorginitiatieven kunnen zowel opdrachten uitvoeren voor andere ondernemingen als voor lokale besturen.

Wat betekent "een afstand tot de arbeidsmarkt"

In de sociale economie kunnen enkel personen aan de slag die een "afstand tot de arbeidsmarkt" hebben. Dit betekent dat deze personen bepaalde problemen of drempels ervaren waardoor een gewone job zonder ondersteuning niet (meer) mogelijk is.