Nieuwe locatie voor WOK

Nieuwe locatie voor WOK

Op 22 maart 2024 werd het nieuwe gebouw van WOK feestelijk ingehuldigd.

Het management en de medewerkers van WOK hebben er lang naar uitgekeken, en op 22 maart was het dan eindelijk zo ver: het nieuwe gebouw in de Pathoekeweg 9 werd feestelijk ingehuldigd.

Aanwezigen konden op een speelse manier kennis maken met de diverse werkingen die de welzijnsvereniging aanbiedt. Naast de klus- en tuinwerking zijn er ook heel wat in-house activiteiten zoals het plooien en vullen van dozen in allerlei formaten, mailings enzovoort, ... De medewerkers van WOK voeren zowel energiescans, waterscans als digiscans uit. Je kan bij WOK ook terecht voor het plaatsen van dakisolatie. 

De vereniging WOK is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in het kader van arbeidszorg. Ze bieden arbeidsmatige activiteiten en individueel maatwerk.

ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN

WOK wil iedereen die voorlopig niet meer op de gewone arbeidsmarkt terecht kan, een arbeidsprogramma op maat aanbieden.
Voor wie niet meer op de gewone arbeidsmarkt terecht kan, bieden we een blijvende arbeid op maat aan.

Wie wel kan doorstromen naar het normaal of sociaal economisch circuit, bereiden we hier op voor. We doen een grondige screening om zicht te krijgen op de individuele mogelijkheden.

INDIVIDUEEL MAATWERK

WOK biedt een tewerkstellingstraject aan voor maximum 5 jaar.  Door specifieke opleiding, begeleiding en ondersteuning op de werkvloer wordt de medewerker voorbereid op een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.

Meer info: www.wokbrugge.be