Oproep 'duurzame mobiliteit' voor sociale economie

Oproep 'duurzame mobiliteit' voor sociale economie

De Vlaamse regering maakt € 9,781 miljoen euro vrij om sociale economie-ondernemingen te stimuleren de omslag te maken naar een duurzame en groene mobiliteit.

Ook sociale-economiebedrijven kunnen hun steentje bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelen. Door in te zetten op de vergroening van het wagenpark dragen ze bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en zorgen ze voor een schone en duurzame energievoorziening voor de toekomst.

De Vlaamse regering maakt 9,781 miljoen euro vrij om sociale-economieondernemingen te stimuleren om de omslag te maken naar een duurzame en groene mobiliteit. Deze sluit beter aan op de levenskwaliteit en inzetbaarheid van de doelgroepmedewerkers én vermindert de ecologische voetafdruk van deze ondernemingen.

Met deze investeringssteun wil de Vlaamse overheid sociale-economieondernemingen die investeren in duurzame mobiliteit een duwtje in de rug geven én de omschakeling naar elektrische voertuigen bij deze bedrijven versnellen. Door elektrisch te rijden bouwen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af en kiezen we voor maximale energie-efficiëntie.

Daarom voorziet de Vlaamse regering in een subsidie van ruim 9 miljoen euro voor de sociale economie. Ondernemingen met minstens 5 VTE (toegekend contingent) kunnen tot € 65.000 per project ontvangen en hiermee heel wat investeringen doen tijdens een projectperiode van 18 maanden.

Om deel te kunnen nemen aan de oproep moet er voor 30/12/2022 een intentieverklaring bezorgd worden aan het departement Werk en Sociale economie. 

Subsidie-aanvragen kunnen ingediend worden tussen woensdag 21 december en vrijdag 28 april 2023.

Meer info over de oproep