Regierol Sociale Economie wordt uitgebreid

Regierol Sociale Economie wordt uitgebreid

Het Departement WSE lanceert een nieuwe oproep voor lokale besturen naar aanleiding van de recente verbreding van de lokale regierol naar sociale economie en werk.  

Op 29 april 2022 keurde de Vlaamse Regering de verbreding van de huidige regierol sociale economie naar sociale economie én werk goed. Door hun nabijheid kunnen de lokale besturen bijdragen aan een breder activeringsbeleid, meer op maat van de subregio of stad en haar werkzoekenden, leefloners en niet- beroepsactieven.  

Zo faciliteert het department WSE en de Vlaamse regering met de lokale regisseurs ook de uitbouw van (boven)lokale gesprekspartners voor VDAB en de Vlaamse overheid bij het maken van de lokale samenwerkingsovereenkomsten met VDAB en andere partnerschappen (bv. in het kader van ESF oproepen).  

Want sociale tewerkstelling van mensen gaat breder dan enkel de sociale economie. Vele gemeenten en hun lokale regieverbanden vullen hun lokale regierol nu al breder in. Zo organiseren ze ook andere ondersteunende acties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare werkzoekenden, bijvoorbeeld via wijkwerken, tijdelijke werkervaring, en sluiten ze lokale samenwerkingsovereenkomsten af met VDAB.  

Met een nieuwe oproep zal de Vlaamse overheid lokale besturen financieel ondersteunen om de verbrede lokale regierol sociale economie en werk op te nemen.  De Vlaamse regering verhoogde het jaarlijkse budget voor de regierol van 2,7 naar 3 miljoen. Hiermee hoopt men om ook regio's waar momenteel nog geen regierol wordt opgenomen te overtuigen om op de oproep in te tekenen zodat de werking volledig Vlaanderen dekt.

In de Brugse regio wordt de regierol al sinds 2014 opgenomen door het intergemeentelijk samenwerkingsverband Werkkracht10. Het spreekt voor zich dat de Brugse regio opnieuw een meerjarenplan zal indienen voor de periode 2023 tot en met 2025.

Meer info: tina.segers@brugge.be of 050 47 54 35