EINDELIJK... Individueel Maatwerk is er

EINDELIJK... Individueel Maatwerk is er

Op 1 juli gaat de langverwachte nieuwe maatregel 'individueel maatwerk' van start.

Het is zover... 1 juli 2023... de start van het langverwachte Individueel Maatwerk.

Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten, begeleiding op de werkvloer en lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich meebrengt.

Vanaf 3 juli kunnen werkgevers in principe aan de slag met individueel maatwerk. In september zal het departement Werk en Sociale economie de promotiecampagne "Een pracht van een werkkracht" lanceren om individueel maatwerk zowel bij werkgevers, zelfstandigen en personen met een arbeidsbeperking te promoten.

Individueel maatwerk bouwt ook verder op 4 bestaande maatregelen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel Collectief Maatwerk. Voor elk van deze maatregelen gelden er overgangsmaatregelen.

De start van individueel maatwerk brengt dus ook wat veranderingen mee binnen de sociale economie. Initiatieven binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE) hebben moeten kiezen voor individueel maatwerk of collectief maatwerk.

BIj de keuze voor individueel maatwerk zijn er 2 opties:

  • onmiddellijk instappen in individueel maatwerk
  • via overgansmaatregel naar individueel maatwerk (zoals De Blauwe Lelie, Buurtsport van 't Spoor, Buurtdienst Mintus, de LDE-projecten van 't Sas, de energiesnoeiers van WOK en de LDE-projecten van OCMW Beernem). In dit laatste geval kunnen hun LDE-medewerkers hun inschakelingstraject verder afwerken en kunnen ze via de regeling 'aanvullende lokale diensten' hun samenwerkingen met de lokale besturen verderzetten. Lokale besturen krijgen hiervoor een werkingssubsidie.

Ook bij de keuze voor collectief maatwerk heeft de LDE-onderneming 2 opties:

  • oprichten van een nieuw maatwerkbedrijf
  • inkantelen in een bestaand maatwerkbedrijf (zoals Sesam en de Brugse fietsdiensten van Groep INTRO)

Heel wat SE-promotoren maakten ook gebruik van de SINE-maatregel. Ook deze maatregel is uitdovend. Er zijn overgangsmaatregelen voor medewerkers die met SINE aan de slag zijn binnen of buiten het contingent collectief maatwerk. De SINE-voordelen binnen LDE worden stopgezet op 30 juni 2023.

We zijn alvast heel benieuwd welke impact deze nieuwe maatregel zal teweegbrengen binnen de reguliere arbeidsmarkt. We hopen alvast dat individueel maatwerk veel meer kansen creëert voor wie het op onze arbeidsmarkt niet gemakkelijk heeft om aan de slag te gaan of aan de slag te blijven. We hopen dat zij met de nodige ondersteuning op de werkvloer effectief kunnen groeien tot een pracht van een werkkracht!

Individueel Maatwerk is nog veel meer dan hierboven vermeld werd. Alle informatie vindt u terug op de webpagina van het departement Werk en sociale economie:
Individueel maatwerk’.