Individueel maatwerk goedgekeurd

Individueel maatwerk goedgekeurd

Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse regering de uitvoeringsbesluiten rond individueel maatwerk goed.

Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten, begeleiding op de werkvloer en lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich meebrengt.

Individueel maatwerk bouwt verder op 4 bestaande maatregelen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel Collectief Maatwerk. Voor elk van deze maatregelen gelden er overgangsmaatregelen. Betrokken organisaties kunnen tussen 1 januari en 30 juni 2023 overstappen naar het nieuwe kader. 

Vanaf 1 juli 2023 kunnen werkgevers (ook lokale besturen) en zelfstandigen een aanvraag voor individueel maatwerk indienen.

Alle informatie over individueel maatwerk vindt u terug op de nieuwe webpagina van departement Werk en sociale economie: ‘Individueel maatwerk’.

Bekijk alvast eens de infografic over IMW!